רשת רשימה 

 קבע כיוון יורד
  1. 1
  2.  
  3. 2
  4.  
  5. 3
  6.  
  7. 4
  8.  

רשת רשימה 

 קבע כיוון יורד