רשת רשימה 

 קבע כיוון יורד

רשת רשימה 

 קבע כיוון יורד