רשת רשימה 

 קבע כיוון יורד
 1. 1
 2.  
 3. 2
 4.  
 5. 3
 6.  
 7. 4
 8.  

רשת רשימה 

 קבע כיוון יורד
 1. 1
 2.  
 3. 2
 4.  
 5. 3
 6.  
 7. 4
 8.