רשת רשימה 

 קבע כיוון יורד
  1. 1
  2.  
  3. 2
  4.  

רשת רשימה 

 קבע כיוון יורד
  1. 1
  2.  
  3. 2
  4.